X
تبلیغات
M4-3
Links | Profile | Rewind | Home | Beatrice
FiRsT PosT :)


サイコー のデコメ絵文字 هـآیـ

  

(タイトルなし) のデコメ絵文字 مَن ملیکا هَسَّم مُدیر


記号 のデコメ絵文字 ورود آقـآیون مَمنوع 


ぐちゃぐちゃ のデコメ絵文字 بی اُحتِـرامی کُنی خودت میدونی و آی پـیت 


サイコー のデコメ絵文字 خوش بِگذره 

MeLika ×

بَندرگـآه :/

All American Girl

هـلو لولو 記号だよ。3点ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

خوبین عآیآ؟!サイコー のデコメ絵文字

عاغا اِمروز عَصر رَفتیم بَنـدرگـآه くるま のデコメ絵文字

زیـآد خوش نَگذشت وَلی خُب بدک نَبود

عَکس زیـآد گِرفتم وَلی نمیتونَم بِریزم رو لَب تـآب ぐちゃぐちゃ のデコメ絵文字

بَعدشم رَفتیم رِفـآه خَریدサイコー のデコメ絵文字

بَعد موقعی که میخـواستیم بَرگردیم

ی بُرازجونیِ کِثـآفت بود سوار ماشین بود サイコー のデコメ絵文字

بَعد ی اَفغانی بیچــآره ازش آدرس پُرسید 

بُرازجونی آدرس رو داد بعدشم بهش فهش دادひげ のデコメ絵文字

اَفغـآنی پرسید چرا فهش میدی؟! 

بُرازجونی آشغـآل خیلی بُلند داد زد بیا اینجـآ ゜*yellow*゜ のデコメ絵文字

بَعد با دوستش پیاده شُدن اَفغانیو میخواستن بزنن

مَردم نذاشتن وَلی خُب آخر زدن ぐちゃぐちゃ のデコメ絵文字

کُلّی هَم فهش زشت دادن サイコー のデコメ絵文字

بابام هَم پیاده شُد میخواست بزنتش وَلی خُب نمیتونست

خُب اون بُرازجونی هَم گُناهی نَداره بُرازجونیه دیگه... http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_mrgreen.gif

اینَم اَز این

راســـــــــی کیمی و رومی آی لـآویـوسو مـآچ(タイトルなし) のデコメ絵文字

خاطره بـآحـآل نَداشتَم هَمین چِرت و پِرتا بود 

تَمومید بـآیハートだよ。3つ のデコメ絵文字

  +AxAm Ham Gozashtam 

  + [اِدامِـه هَستن]

+بنیـآمین هَمین الـآن برگشت サイコー のデコメ絵文字

MeLika ×

مِِلیکا...:..Behtarin Dodste Mary SARATAN  Gerefte..:

+مَرجان حالش خیلی بده دُعا کنین بهتر بشهリクエスト、泣く、気持ち、顔文字、表情 のデコメ絵文字

+دُکترا گُفتن میمیره悲しい のデコメ絵文字
MeLika ×